بیمه آسیا
فرصتي تازه براي متخصصان به امر ترجمه فراهم شد
جمن حرفه اي صنعت بيمه، اين بار در اقدامي نوآورانه، از کليه علاقمندان به ترجمه کتب و منابع بيمه اي دعوت بعمل مي آورد تا با عضويت در گروه مترجمان اين انجمن، فرصتي را براي ترجمه و چاپ متون تخصصي بيمه اي بدست آورده و علاوه بر انتشار منابع مورد نياز صنعت بيمه و بهره گيري از توان حرفه اي و تخصصي موجود در اين صنعت، زمينه همکاري مناسبي را براي متخصصان و فعالان امر ترجمه ايجاد نمايد.
بر اساس اين گزارش، علاقه مندان مي توانند از بين کتاب هايي که به عنوان اولويت هاي ترجمه از طرف انجمن تعيين شده اند، با توجه به زمينه تخصصي و حرفه اي، کتابي را انتخاب کرده و با هماهنگي انجمن، شروع به ترجمه سرفصل هايي از آن کتاب نمايند. در واقع انجمن قصد دارد به منظور تسريع در اين امر، براي ترجمه هر کتاب، تيمي از مترجمين را تشکيل داده، به نحوي که هر يک از آنها، بخشي از کتاب را ترجمه کرده و در نهايت، با ويرايش مناسب متون تهيه شده زير نظر افراد صاحب نظر، متن نهايي ترجمه کتاب را منتشر نمايد. لازم به ذکر است که در نسخه نهايي منتشر شده، ذيل عنوان هر فصل، اسامي تمامي افرادي که در ترجمه آن نقش داشته اند، قيد مي شود.