بیمه آسیا آنلاین دات کام
مراکز پرداخت خسارت بیمه آسیا
 

شعبه ی مرکزی خیابان طالقانی.بین استاد نجات اللهی و سپهبد قرنی 299
شماره تماس :
888000950-60

شعبه ی شمال تهران میدان آرژانتین.پارکینگ بیهقی 
شماره تماس :
88534457-9

شعبه ی جنوب تهران خیابان شهید رجایی.بعد از سه راه اتکا.خیابان رضایی عدل (ستاره سابق).نبش خیابان آهن فروشان
شماره تماس:
55443480-55503756-55022316

شعبه ی لشکری (شهریار) ضلع جنوبی کیلومتر 16 جاده مخصوص.روبروی سایپا.جنب شرکت مسعود مارک
شماره تماس:
44186712-14-16-18

شعبه ی ورامین اتوبان تهران-ورامین.نرسیده به میدان ولیعصر.حنب هتل شایان
شماره تماس:
36200304