سئوالات متداول در مسافرت خارج از کشور
بیمه آسیا آنلاین دات کام
www.BimehAsiaOnline.com
بیمه آسیا - کد 3814
تعریف بیمه مسافرتی چیست ؟
پوشش و سقف تعهدات بیمه مسافرتی( مفری) چیست ؟
پوشش بیمه مسافتی شامل چه محلهایی است ؟
نحوه درخواست کمک به چه شکلی است ؟
پیگیری پرونده خسارت به چه صورت است ؟
نیاز به مشاوره رایگان در مورد بیمه مسافرت خارج از کشور
 
   
تعریف بیمه مسافرتی چیست ؟

بیمه نامه عبارت است از پوشش صدمات بدنی و بیماری بیمه شده که پس از شروع سفر به خارج  بروز نموده و یا عارضه ناگهانی و غیر قابل پیشبینی که ابتلا به آن یا آغاز آن پس از شروع سفر به خارج بوده و موجب درخواست امداد از طرف بیمه شده یا نمایندگان وی شود .

 
   
محاسبه آنلاین نرخ مسافرت خارج از کشور سفارش آنلاین مسافرت خارج از کشور بالای صفحه
   
پوشش و سقف تعهدات بیمه مسافرتی( مفری) چیست ؟

هزینه های بستری و پزشکی در بیمارستان خارج از کشور تا 50000 یورو با فرانشیز 25

هزینه های مربوط به جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر بر اثر بروز حادثه یا بیماری .

پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی تا سقف 400 یورو با فرانشیز 25

هزینه های مربوط به بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور

هزینه های مربوط به بازگرداندن جسد متوفی

سفر اضطراری یکی از اعضا بلافصل خانواده تا سقف 850 یورو

هزینه های مربوط به بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده

  هزینه های مربوط به تحویل دارو

هزینه های مربوط به ارسال پیامها واطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری

حواله تضمینی وجوه نقد تا سقف 850 یورو

حواله وجه نقد تا سقف  850 یورو

دفاع حقوقی تا سقف 1500 یورو

گم شدن پاسپورت ، شناسنامه و گواهینامه رانندگی در خارج از کشور تا سقف 200 یورو

جبران خسارت تاخیر ورود بار همراه مسافر تا سقف 180 یورو

جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما تا سقف 200 یورو

هزینه های مربوط به  یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی

تاخیر در حرکت هواپیما ( وسیله نقلیه)

 
   
محاسبه آنلاین نرخ مسافرت خارج از کشور سفارش آنلاین مسافرت خارج از کشور بالای صفحه
   
پوشش بیمه مسافتی شامل چه محلهایی است ؟

سراسر جهان به جز آسیا و کشورهای درگیر جنگ داخلی یا خارجی

 
   
محاسبه آنلاین نرخ مسافرت خارج از کشور سفارش آنلاین مسافرت خارج از کشور بالای صفحه
   
نحوه درخواست کمک به چه شکلی است ؟

در موارد اضطراری بیمه شده باید قبل از هرگونه اقدام شخصی با مرکز پاسخ گویی مفری (MAPFRE) از طریق شماره تلفنهای زیر تماس گرفته و اطلاعات مورد نیاز  که شامل  نام بیمه شده ، شماره و اعتبار بیمه مسافرتی ، نشانی مل و شماره تماس و شرح مختصر مشکل و نوع کمک مورد درخواست میباشد را اعلام کند .  

اسپانیا 0034915811821

ایرلند 0035391560678

بحرین 0097317576640

 
   
محاسبه آنلاین نرخ مسافرت خارج از کشور سفارش آنلاین مسافرت خارج از کشور بالای صفحه
   
پیگیری پرونده خسارت به چه صورت است ؟

جهت پیگیری خصارت مفری در کشور مورد نظر بیمه شده میبایست کد پرونده را از مرکز مفری اخذ نماید تا پس از بازگشت به آسیا از طریق بیمه آسیا هزینه خسارت را پیگیری نماید .

 
   
محاسبه آنلاین نرخ مسافرت خارج از کشور سفارش آنلاین مسافرت خارج از کشور بالای صفحه